Pregovaranje sa teško saradljivim korisnicima u socijalnoj zaštiti

  četvrtak, 28. april 2022. - petak, 29. april 2022.

Mesto događaja:

Beograd

Autor/i:

Ružica Jelisavac, Snježana Jović, Milan Samardžija

Kalendar

Najave

Baza akreditovanih programa obuke

Porodični saradnik