Подршка породици

Програм припреме и обуке будућих хранитеља "сигурним кораком до хранитељства"

Програм обуке реализатора програма припреме и обуке будућих хранитеља "сигурним кораком до хранитељства"

Медијација у породичним споровима

Улога и одговорност центра за социјални рад у заштити жртава насиља у породици и партнерским односима

Родитељи на други начин – програм обуке професионалаца за групни радионичарски рад са потенцијалним усвојитељима

ПРАЈД програм за хранитеље и усвојитеље

Програм припреме и подршке хранитељским породицама за бригу о бебама/малој деци

Припрема и подршка хранитељским породицама за прихват детета са Даун синдромом

Припрема и подршка хранитељској породици за прихват детета са умереном ометеношћу у менталном развоју

Ургентно хранитељство - подршка деци и младима у кризним и трауматским ситуацијама

Хранитељска породица као место опоравка и реинтеграције жртава трговине људима

Социо-едукативни програм за породицу ''школа за родитеље''

Обука пружалаца социјалних услуга за рад са жртвама родно заснованог насиља

Сигурна кућа - рад у центру за помоћ жртвама насиља у породици

Насиље у породици и институционална заштита

Организовање конференција случаја за заштиту од насиља у породици

Координирана акција локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици

Рад са жртвама насиља у центру за социјални рад

Рад са насилницима у центру за социјални рад

Покретање судских поступака од стране органа старатељства

На породицу усмерена подршка – сарадња са породицама деце са сметњама у развоју

Обука професионалаца/ки за третман починилаца насиља у партнерским односима

Развој вештина и знања у области палијативног збрињавања у систему социјалне заштите

Програм обуке за иницијаторе породичне конференције

Породица и одговорно родитељство – програм обуке за пружање подршке породицама у ризику

Подршка породици-подршка детету“- подршка биолошким породицама деце на хранитељству

„Деца улице“ – развој хранитељства за децу која живе и/или раде на улици

Програм обуке за организаторе и реализаторе „мале школе за родитеље“

Партнерске и брачне везе: опстанак

Обука стручњака за јачање компетенција родитељских и хранитељских породица које брину о особама са сметњама у развоју – моје право на породицу

Обука хранитеља за специјализовано и ургентно хранитељство за одрасле особе са сметњама у менталном/интелектуалном функционисању – специјализовано хранитељство као пут до социјалне инклузије

Поступање центара за социјални рад у организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од измештања деци

Процена и управљање безбедносним ризицима у ситуацијама насиља у партнерским односима и у породици

Обука за пружаоца услуге породични сарадник

Програм подршке породици

Програм подршке за одгајатеље деце са проблемима у понашању - унапређење компетенција 

Развој вештина и знања о социјалном раду у области палијативног збрињавања 

 

 

Календар

Поступак акредитације програма обуке

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови