Подршка деци и младима

Програм обуке пружалаца услуга социјалне заштите за примену базичног програма рада у установи за децу и младе

Подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања младих

Програм подршке младима који напуштају заштиту за осамостаљивање и живот у породици

Подршка развоју животних вештина за социјалну интеграцију младих

Заштита детета од злостављања и занемаривања: примена општег протокола

Заштита детета од злостављања и занемаривања у установама социјалне заштите: примена посебног протокола

Оснивање и вођење групе за (само)подршку младима у ризику – клуб за младе по моделу ГРИГ

„Умем боље” 1 – рад са младима са агресивним понашањем

„Умем боље” 2 – рад са родитељима младих са агресивним понашањем

Оснаживање стручних радника у центрима за социјални рад за рад са децом и младима у сукобу са законом

Иницијални тренинг за (телефонске) саветнике

Дневни боравак – могући одговор на потребе деце и младих са проблемима у понашању

Програм подршке професионалцима у раду са децом и младима са проблемима у понашању

Оптимус за младе - оптимални програм третмана и интеграције младих у сукобу са заједницом-радионице за младе

Оптимус за породице - оптимални програм третмана и интеграције младих у сукобу са заједницом-посете породицама

Оптимус за родитеље- оптимални програм третмана и интеграције младих у сукобу са заједницом-радионице за родитеље

Деца са проблемима у понашању - програм подршке за децу и њихове одгајатеље

Дете у заштити – припрема за промену

Интервенције центра за социјални рад у заштити деце од злостављања и занемаривања

Улога центра за социјални рад и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога

Обука пружалаца услуга социјалне заштите за рад са децом проблематичног, посебно агресивног понашања

Процена афективне везаности у планирању заштите деце

Деца са траумом: од препознавања до помоћи

Програм интензивног третмана деце са проблемима у понашању ; емоционалном и социјалном развоју и функционисању – ПИТ

Унапређивање капацитета стручних радника социјалне заштите за заштиту деце од насиља и злоупотребе путем интернета

Невидљиви сведоци и двоструке жетве: веза између насиља према женама и злоупотребе деце

Планирање сталности у центрима за социјални рад

 

Календар

Поступак акредитације програма обуке

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови