Вештине за израдуналаза и мишљења органа старатељства у Суботици

  четвртак, 6. октобар 2022.

Једнодневна обука по акредитованом програму“ Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима“ је 4.октобра одржана у ЦСР Суботица. На обуци је било укупно 27 учесника/ца из центара за социјални рад у Суботици, Сенти, Малом Иђошу, Кањижи  и Бачкој Тополи.

Овом обуком завршен је први део циклуса подршке. Наредне обуке планиране у Краљеву, Ужицу и Суботици реализоваће се по акредитованом програму „Улога ЦСР и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога“.

Такође, у ова три града биће формирани  локални међусекторски тимови, које чине тужилац, судија за малолетнике и представник центра за социјални рад. Њихова улога је стварање предуслова за примену васпитних налога, као и праћење и координација њиховог спровођења.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови