Часопис Социјална мисао 2020 1

  четвртак, 15. октобар 2020.

Година издања: 2020.

Издавач:
• Издавачко предузеће СОЦИЈАЛНА МИСАО
11050 Београд, Мис Ирбијеве 56/II-10, тел. 063/297-570
e-mail: dubravka199@gmail.com socijalnamisao@gmail.com
www.socijalnamisao.rs

Суиздавачи:
• Републички завод за социјалну заштиту Србије,
Београд, Теразије 34, телефон 3621-563, тел./фах 3621-569
• Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Високог Стевана 2, телефон 218-3036

 

Преузмите часопис бр. 98

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови