Услуге подршке породици

  петак, 8. јул 2022.

На стручном скупу „Услуге социјалне заштите и облици подршке за породицу” који је 8. јула 2022.. године организовала Фондација СОС дечија села Србије у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту и Центром за заштиту одојчади, деце и омладине Београд, практичари из система социјалне заштите разменили су своја знања и ставове о услугама интензивне подршке породици. Скуп је у фокусу имао разговор о искуствима у реализацији услуге Породични сарадник и о досадашњим искуствима у реализацији програма Јачање породице.

У оквиру два панела – Потребе за услугама социјалне заштите у домену услуга за породицу и Услуге „Породични сарадник“ и „Јачање породице“  учесници су заједно размотрили потребе за услугама интензивне подршке породици, досадашња искуства у реализацији ове две услуге, као и искуства других, иако малобројних услуга усмерених на јачање породице и дефинисали препоруке које ће се након скупа упутити ресорним министарствима и свим заинтересованих социјалним актерима.

Представнице Републичког завода за социјалну заштиту поделиле су своја искуства из процеса креирања и пилотирања услуге Породични сарадник, као и научене лекције које мобу бити од користи другим колегиницама и колегама приликом  успостављања нових услуга намењених породицама са децом.

Основни закључак поводом кога су се сагласили сви присутни је да је потребно успоставити механизме за потпуније сагледавање потреба породица у ризику и наставити рад на развијању различитих, међусобно комплементарних услуга подршке.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови