Супервизијска подршка за ЦСР из Централне Србије - септембар 2022.

  уторак, 13. септембар 2022.

 У Брусу је 09. септембра 2022. године одржан супервизијски састанак са супервизорима из центара за социјални рад Централне Србије: Брус, Александровац ,  Ћуприја, Ћићевац и Варварин, Свилајнац.

Супервизијско питање које је обрађено на састанку супервизора било је:  Како донети одлуку када је у интересу деце да одржавају односе  са родитељем када то не желе, и где је граница после које се с радом на промени мишљења код деце  престаје? Колика је одговорност водитеља случаја/психолога у оваквим поступцима, и да ли је она само на њему? Како се ослободити осећања неуспеха и како прихватити да је неуспех подељен на све учеснике?  Који је метод најпримеренији у раду са родитељима и децом у сличним ситуацијама?

Закључак: У раду са породицом у којој је дошло до прекида контаката деце са једним родитељем и постоји  отуђивање деце од  стране родитеља  коме су деца поверена након развода брака родитеља потребно је:

  • Урадити репроцену жеља, мишљења и потреба мал. деце, снага и способности родитеља, водити усмерени интервју са децом индивидуално и заједно, као и са родитељима
  • Радити саветодавно са оцем на освешћивању права и интереса мал. деце и са мајком на оснаживању родитељских компетенција
  • Тражити процену и извештај другог центра за мајку из општине где мајка живи
  • Организовати породични састанак са циљем деконструкције међугенерацијске коалиције оца са децом против мајке, пружања  подршке мајци која изражава мотивисаност да виђа децу , јасног информисања оца о последицама отуђивања деце од другог родитеља, оснаживања деце да искажу своја осећања и мишљење
  • Урадити План за породицу и децу са корацима у реуспостављању контаката деце са мајком и пратити активно контакте пружањем подршке деци и мајци
  • Укључити децу да предлажу решења у вези контаката и радити са децом на разумевању осећања, потреба и околности.
  • Организовати тимски састанак и конференцију случаја након неуспешног преузимања деце од стране мајке према одлуци суда са циљем разумевања и превазилажења тешкоћа за следеће виђење

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови