Промовисање позитивног малолетничког правосуђа – Завршна конференција

  уторак, 27. септембар 2022.

Републички завод за социјалну заштиту и Центар за права детета (ЦПД) одржали су, 23. септембра 2022. године, Завршну конференцију Пројекта „Промовисање позитивног система малолетничког правосуђа у Србији“, у Хотелу „Palace“ у Београду. Пројекат је финансијски подржала Европска комисија кроз програм „Права, једнакост и држављанство“. Конференција је окупила представнике система социјалне заштите, правосуђа, образовања, цивилног сектора, академске и донаторске заједнице.

Марко Тодосић, в. д. директора Републичког завода за социјалну заштиту је у име Завода срдачно  поздравио све учеснике конференције и изразио наду да ћемо и даље успешно сарађивати на многим другим заједничким пројектима: „Специфични циљеви пројекта су усмерени на развој и примену иновативних, делотворних програма рада са децом у сукобу са законом, јачање капацитета стручњака система социјалне заштите и правосуђа како би поступали у складу са принципом најбољих интереса детета. Желим да се захвалим свим партнерима и учесницима у реализацији овог важног пројекта. Посебну захвалност дугујемо представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, запосленима у заводима за васпитање деце и младих у Београду, Нишу и Књажевцу као и нашим партнерима из Центра за права детета који су несебично делили своје време, знање и искуство у свим фазама спровођења истраживања и имплементације пројекта. Посебну захвалност дугујемо деци у установама која су поделила своја размишљања, осећања, жеље и визију о томе како би желели да установе у којима они сада живе изгледају у будућности. Надамо се да ћемо сви имати прилику да сведочимо о позитивним променама постигнутим у раду са децом која ће у будућности проводити време у установама.“

Деца у сукобу са законом спадају у једну од група која је највише изложена стигматизацији у друштву и она су, управо због бројних предрасуда са којима се сусрећу на свим нивоима, неретко изложена критици јавности, а посебно у случајевима вршења тешких кривичних дела. Често заборављамо да су у питању деца која обично потичу из дисфункционалних породица и да су њихова дела заправо последица дугогодишњег занемаривања и изостанка подршке од најранијег детињства. Управо због тога, део активности које је Центар за права детета спроводио у оквиру овог пројекта био је усмерен на сензибилизацију јавности. Такође, учешће деце и младих из Клуба ДX, при ЦПД-у, током овог пројекта било је од изузетног значаја како кроз допринос који су дали током вршњачких радионица које су спроведене у установама за васпитање деце и омладине у Београду, Књажевцу и Нишу, тако и у кампањи подизања свести.“, истакла је Јасмина Миковић, директорка ЦПД-а.

Проф. Ђурађ Стакић представио је налазе истраживања истичући да је пројекат настојао да подстакне и усмери реорганизацију и реконцептуализацију сва три завода за васпитање у складу са (а) међународним стандардима, (б) релевантним теоријским концептима и (ц) приступима, методологији и пракси заснованој на доказаној делотворности како би се услови и начин рада прилагодили развојним изазовима, ризицима, потребама и потенцијалима деце која су у њих упућена. Исто тако, пројекат је настојао да исправи „неправду“ према заводима за васпитање који су под притиском деинституционализације, инклузије и развоја алтернативних мера третмана деце у сукобу са законом у заједници жестоко критиковани и остављени да се на маргинама реформских захвата са осиромашеним ресурсима носе са све комплекснијим, и интензивнијим развојним проблемима и поремећајима код деце у сукобу са законом. Зато су задаци спроведеног истраживања били следећи: Да процени развојне изазове, ризике, потребе и потенцијале деце у заводима; Евалуација адекватности постојећег квалитета третмана деце у заводима; Да идентификује изазове, пропусте и примере добре праксе у заводима; Да идентификује иновативне потврђено делотворне програме и методе; Да процени потребе за едукацијом и тренингом стручњака за  примену новог концептуално-методолошког оквира рада; Да формулише план реорганизације и реконцептуализације завода за васпитање, од социјално-васпитне према социјално-васпитно-терапеутској установи

Љиљана Пањковић из ОШ „Бранко Пешић“ представила је резултате програма обука које су спроведене у установама за васпитање деце у Београду, Нишу и Књажевцу и истакла да је важно да не заборавимо да у свим установама живе, расту и сазревају дивни млади људи, чијим су се животима поиграли одрасли и који на тежи начин савладавају лекције из предмета који се зове живот.

Учесници конференције су имали прилику и да погледају видео video „MOŽDA”, који је израдио ЦПД како би скренуо пажњу јавности на положај деце у сукобу са законом која се налазе у установама за васпитање у Београду, Нишу и Књажевцу.

На крају, сви учесници су се сагласили да је неопходно радити на развоју и примени иновативних, делотворних програма рада са децом у сукобу са законом који су засновани на доказима, јачати капацитете стручњака система социјалне заштите и правосуђа како би поступали у складу са принципом најбољих интереса детета, јачати мултисекторску сарадњу кроз мултидисциплинарни приступ како би се одговорило на потребе сваког детета, као и унапређивати партиципацију деце у поступцима који их се тичу, кроз информисање о њиховим правима и јачање њихових знања и капацитета.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови