Обука за рад са децом жртвама насиља

  понедељак, 4. март 2024.

У Републичком заводу за социјалну заштиту је у периоду од 29. 02. до 01. 3. 2024. године одржана акредитована обука ''Процена и планирање заштите деце жртава породичног насиља''.

Обуку су реализовали тренери из Одељења за процену стручног рада и супервизију: Весна Трбовић, Снежана Ронић, Живко Петровић и Славиша Сорак.

У евалуацији 17  учесника су истакнуте добре стране обуке: јасне смернице, едукативни материјал јасан, стицање нових знања, јасна и конкретна обука корисна за практичан рад, стручност предавача и партиципација учесника, повратак у основе процене и планирања као предуслова за бољу организацију и сажетост, интерактивност, вежбе, добро структирана обука, дискусија и размена, примери добре праксе, примена наученог у пракси, стицање нових вештина...

Учесници обуке су предложили да обука траје дуже или да се ради пост евалуација кроз суперцизијску подршку и дискусију о дилемама у пракси.

Планиран је наставак одржавања обуке континуирано.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови