Family Support Workerк

  Tuesday, 15. August 2017.
Porodicni saradnik

Приручник за пружање услуге

Аутор(и): Сњежана Јовић, Сања Маилорадовић, Љиљана Поповић, Лела Вељковић

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2017

Кључни појмови: породични сарадник

Циљ овог приручника је да пружаоцима услуге „породични сарадник” олакша успостављање услуге, у складу са принципима и предложеним стандардима. Намењен је свим професионалцима ангажованим у услузи „породични сарадник” – сарадницима, руководиоцима, супервизорима и другим члановима тима услуге - како би се обезбедило професионално и компетентно пружање услуге. Овај приручник, заједно са Програмом обуке за пружаоца услуге „породични сарадник”, представља основни пакет знања и вештина за сваког професионалца у услузи. Приручник може бити значајно штиво и за професионалце у центрима за социјални рад, као и за друге пружаоце услуга оријентисане на холистички приступ породици.

Преузмите 

Info

Database of Accredited Professional Trainings

Upcoming Accredited Professional Trainings

Family Support Worker