Contact

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА

Божидар Дакић
директор
Phone: 011-36-21-563
Fax: 011-36-21-569
E-mail: zavod@zavodsz.gov.rs

Живорад Гајић
помоћник директора
Phone: 011-36-21-563
Fax:
E-mail: zavod@zavodsz.gov.rs

 

ИСТРАЖИВАЊЕ

Мирјана Огњановић
руководилац
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: mognjanovic@zavodsz.gov.rs

Драгана Владисављевић
саветник
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: dvladisavljevic@zavodsz.gov.rs

Бранка Бркић
саветник
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: bbrkic@zavodsz.gov.rs

Сања Милорадовић
саветник
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: smiloradovic@zavodsz.gov.rs

Јелена Пешић Зарић
саветник
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: jpesic@zavodsz.gov.rs

Весна Драгићевић
саветник
Phone: +381 11 36 21 563
Fax:
E-mail: vdragicevic@zavodsz.gov.rs

Драгана Савић
саветник
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: dsavic@zavodsz.gov.rs

 

ПРОЦЕНА СТРУЧНОГ РАДА – СУПЕРВИЗИЈА

Сања Кљајић
руководилац
Phone: +381 11 36 21 567
Fax:
E-mail: skljajic@zavodsz.gov.rs

Милан Самарџија
саветник
Phone: +381 11 36 21 567
Fax:
E-mail: msamardzija@zavodsz.gov.rs

Ружица Јелисавац
саветник
Phone: +381 11 36 21 567
Fax:
E-mail: rjelisavac@zavodsz.gov.rs

Сњежана Јовић
саветник
Phone: +381 11 36 21 567
Fax:
E-mail: sjovic@zavodsz.gov.rs

Љиљана Поповић
саветник
Phone: +381 11 36 21 567
Fax:
E-mail: ljpopovic@zavodsz.gov.rs

Зорана Травица
саветник
Phone: +381 11 36 21 565
Fax:
E-mail: ztravica@zavodsz.gov.rs

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА

Нада Шарац
руководилац
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: nsarac@zavodsz.gov.rs

Светлана Живанић
саветник
Phone: +381 11 36 21 568
Fax:
E-mail: szivanic@zavodsz.gov.rs

 

ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА

Славица Милојевић
руководилац
Phone: +381 11 36 21 565
Fax:
E-mail: smilojevic@zavodsz.gov.rs

Гордана Ковић
саветник
Phone: +381 11 36 21 565
Fax:
E-mail: gkovic@zavodsz.gov.rs

Ненад Стојановић
саветник
Phone: +381 11 36 21 565
Fax:
E-mail: nstojanovic@zavodsz.gov.rs

Милош Ракић
саветник
Phone: +381 11 36 21 565
Fax:
E-mail: mrakic@zavodsz.gov.rs

Calendar

Info

Database of Accredited Professional Trainings

Upcoming Accredited Professional Trainings

Family Support Worker