Деинституционализација у Србији

  среда, 20. јануар 2016.

Остварени резултати и препоруке за даље унапређење процеса

Аутори: Славица Милојевић, Љубомир Пејаковић, Градимир Зајић, Божидар Дакић, Драган Лончар, Синиша Милошевић, Жељко Спасенић

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2016

Кључни појмови: деинституционализација, резиденцијалне установе социјалне заштите, економски аспекти деинтитуционализације, вредности и ефективност социјалне заштите

 

Студија „Деинституционализација у Србији - остварени резултати и препоруке за даље унапређење процеса“ (Deinstitutionalization in Serbia - results gained so far and
recommendations for future improvement) настала је као део пројекта Процена вредности и ефективности социјалне заштите - "Social Protection Assessment for Values and Effectiveness – SAVE“.

Студија представља резултате анализе до сада спроведених активности у процесу деинституционализације, идентификованих главних препрека током реализације појединих мера усмерених на деинституционализацију, ефеката и постигнутих резултата у досадашњем процесу, научених лекција и примера добре праксе. Препоруке и закључци проистекли из извештаја, радионица, студијских посета и са завршне конференције послужиће креаторима политике и доносиоцима одлука, представницима научне и стручне јавности да активно учествују у даљем креирању политике и спровођењу процеса деинституционализације у Србији, руководећи се принципима ефикасности и ефективност.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови