Анализа сигурности и безбедности стручних радника у ЦСР

  среда, 19. јун 2019.

АНАЛИЗА АКТУЕЛНОГ СТАЊА СУПЕРВИЗИЈЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД са посебним фокусом на сигурности и безбедности стручних радника 

Аутори: Сњежана Јовић, Љиљана Поповић

Година: 2019.

Кључни појмови: стручни радници, безбедност, сигурност, супервизијска подршка

Стална изложеност различитим типовима стреса неретко резултира угроженошћу сигурности и безбедности запослених у центрима за социјални рад. Стручни радници у центрима за социјални рад суочавају се са најмање три типа стреса који угрожавају њихово професионално деловање. Први тип је повезан са траумом коју носи корисник, са којом се извршиоци послова-стручни радници у ЦСР суочавају јер на њој непосредно раде. Други тип стреса је специфична лична реакција стручног радника који ради на трауми корисника, који је изложен њеном континуираном деловању, без прилике да је обради и коју последично претвара у сопствени трауматски доживљај. Трећи тип стреса са којим се стручни радници у центрима за социјални рад суочавају је директна претња, и/или чак отворена агресија корисника, која код стручних радника центара за социјални рад изазива страх и забринутост. Континуирано излагање стресним доживљавањима има ефекат стварања трауме и трауматизованог функционисања. Ово последично отвара питање квалитета стручног рада и заштите стручних радника од утицаја сва три (континуирана) типа стреса и отвара питање проблема сигурности и безбедности на раду. Анализа која је спроведена дала је одговоре на нека питања и препоруке за превладавање једног броја проблема који угрожавају безбедност и сигурност запослених у центрима за социјални рад.

Преузмите

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови