Задовољство екстерном супервизијом

  петак, 24. март 2023.

Истраживање у коме су учествовала 163 супервизора из центара за социјални рад у Централној Србији, са којима Републички завод за социјалну заштиту реализује екстерну супервизијску подршку показало је да је степен задовољства пружене подршке високо оцењен и да супервизори веома вреднују сараднички, подржавајући однос саветника Завода.

Супервизори, међу којима је најдоминантнија група искусних стручних радника, са преко 20 година радног искуства у центру за социјални рад и преко 10 година искуства на пословима супервизора у центру за социјални рад, исказују висок степен задовољства пруженом стручном подршком - 63,8% супервизора је подршку оценило као веома добру, а 32,5% као добру, као и квалитетом групних супервизијских сесија, којима је веома задовољно 58,9% а задовољно 37,4% супервизора. На укупно задовољство екстерном супервизијском подршком свакако је утицало и задовољство одабиром тема које су током групних супервизијских сесија биле обрађиване током 2021. године, будући да готово сви супервизори сматрају да су теме биле релевантне у односу на њихове професионалне потребе, односно 50,3% сматра да су теме биле веома релевантне, а 47,9% да су биле углавном релевантне. 

Када је реч о перцепцији супервизијског процеса, добијени одговори су показали да је просечни степен задовољства процесом групних супервизијских сесија 74,2%, а да као посебно вредне елементе успешности супервизори препознају старање саветника Завода о добрим условима у којима се реализују супервизијске сесије и подстицање сарадње и уважавања учесника  - 80,9% супервизора. 

Како показују добијени подаци, за успех супервизијских сесија и укупне стручне подршке коју супервизори добијају од Републичког завода за социјалну заштиту, најзаслужнији је однос саветника Завода према колегама из центара за социјални рад. Наиме, степен задовољства супервизора нивоом разумевања и уважавања саветника Завода у односу на изазове са којима се суочавају радници у социјалној заштити је веома висок – 89,6% супервизора је препознало и уважава овакав однос саветника Завода. Друго по значају је уважавање и разумевање са којим се саветници Завода обраћају супервизорима – 84,7% супервизора тврди да је тако, а одмах затим следи и високо вредновање слободе  да контактирају саветнике Завода уколико је потребно и ван процеса групне супервизије – 80,4% супервизора је веома високо оценило ову тврдњу. Такође, веома високо је оцењено и разумевање и уважавање које показују саветници Завода у односу на изазове са којима се суочавају радници у социјалној заштити – 78,5% супервизора каже да се у потпуности слаже да је тако.

Као најзначајнији исход супервизијског процеса супервизори препознају утицај екстерних супервизијских сесија на унапређење информисаности и на јачање капацитета за прилагођавање променљивим контекстима који обликују праксу – 71,8% супервизора је највишом оценом проценило овај исход.

Преузмите извештај

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови