Оптерећеност водитеља случаја са препорукама за унапређење стручног рада

  Monday, 18. February 2019.
ljudi koji sede sa knigama

Републички завод за социјалну заштиту, у сарадњи са УНИЦЕФ канцеларијом у Београду, спроводи истраживање „Оптерећеност водитеља случаја са препорукама за унапређење стручног рада“.

Циљ истраживања је да утврди оптерећеност водитеља случаја бројем и сложеношћу случајева, како би се, на основу добијених налаза, израдиле препоруке за измене Правилника о организацији, стандардима и нормативима у ЦСР.

Као део пројектних активности, тим Републичког завода за социјалну заштиту креирао је посебну апликацију, осмишљену у форми дневника рада, у коју ће водитељи случаја уносити свакодневне задатаке, активности и поступке у раду на предметима, као и време утрошено на одређену врсту посла. У септембру 2018, РЗСЗ је одржао серију инструктажа за коришћење наведене апликације, намењених водитељима случаја који учествују у истраживању.

Резултати истраживања биће објављени на сајту Републичког завода за социјалну заштиту.

Calendar

Info

Database of Accredited Professional Trainings

Upcoming Accredited Professional Trainings

Family Support Worker