Остали прописи

Решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи

Упутство о процедури одобрења привременог боравка страним држављанима жртвама трговине људима

Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима

Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе

Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце у установе социјалне заштите

Општи Протокол о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима

Посебан протокол о поступању центара за социјални рад – органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима

Инструкцију о начину рада центра за социјални рад — органа старатељства у поступку одржавања личних односа детета са родитељем и другим лицима са којима гa везује посебна блискост у контролисаним условима

Стандарди и процедуре за примену васпитних налога

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови