Промовисање система позитивног малолетничког правосуђа у Србији

Promovisanje pozitivnog maloletnickog pravosudja u Srbiji logo

Европска комисија је расписала позив за предлоге пројеката за изградњу капацитета у области права детета и правосуђа прилагођеног деци, конкурисали смо почетком маја а пројекат је позитивно оцењен и одобрен од стране Европске комисије крајем 2019 године

Партнери на пројекту:

 • Центар за права детета- Београд(формални партнер)
 • Установе за васпитање деце и омладине- Књажевац, Ниш, Београд
 • Виши судови
 • Виша јавна тужилаштва
 • Правосудна академија
 • Ресорна министарства( наше министарство и Мин. Правде)

Сврха пројекта:

 • промоција и заштита права детета у складу с релевантним европским политикама
 • допринос развоју система позитивног малолетничког правосуђа у Србији кроз унапређење третманских програма у три васпитне установе
 • промоција иновативног приступа у рада са децом у сукобу са законом заснованом на доказима

Специфични циљеви пројекта:

 • Развој и примена (нових третманских) програма за децу у сукобу са законом и децу са проблемима у понашању
 • Развој и спровођење обуке за професионалце из система социјалне заштите и правосуђа
 • Унапређење мултидисциплинарне и међусекторске сарадње, омогућавајући релевантним професионалцима да сарађују и реагују на (тешко) кривично дело малолетника и спрече рецидивизам;
 • Унапређење партиципације деце ( изградити знање и капацитете деце да уче о својим правима и да се залажу за њихово спровођење

Циљне групе:

 • Деца у сукобу са законом и деца са проблемима у понашању и њихове породице
 • Стручни радници у институцијама СЗ, судије за малолетнике, тужиоци, адвокати и доносиоце одлука у секторима социјалне заштите и правде
 • Општа јавност (кроз активности подизања свести како би проширила своје знање о правима детета и о томе како пружити подршку ДСЗ у процесу реинтеграције и умањити њихову стигматизацију.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови