Процена стручног рада - супервизија

Одељење за процену стручног рада - супервизију обавља процену квалитета стручног рада и усклађености праксе пружалаца услуга са националним стандардима и пружа подршку професионалцима у складу са потребама пружалаца услуга и целокупног система социјалне заштите. Сходно утврђеним потребама за стручном подршком, дефинишу се модели супервизијске подршке и садржај, методе и динамика реализације подршке професионалцима у јавном и цивилном сектору.

Циљ супервизијске подршке је очување и побољшање квалитета стручног рада, као и личног и професионалног развоја стручних радника, као основних предуслова за пружање квалитетних услуга и за реализацију циљева и сврхе социјалног рада – адекватног остваривања најбољег интереса корисника.

Одељење прати примену постојећих норматива и стандарда стручног рада у систему социјалне заштите и иницира развој недостајућих механизама за одржање и унапређивање квалитета услуга социјалне заштите.

На основу праћења рада установа социјалне заштите у јавном сектору и пружалаца услуга из цивилног и приватног сектора и дефинисаних циљева развоја система социјалне заштите у Србији, формулишу се стручна мишљења и ставови, предлажу алтернативна решења и дају препоруке за унапређење нормативног оквира, а у интересу сталног развоја нивоа квалитета професионалног рада пружалаца услуга.

У складу са закључцима из процеса супервизијске и других видова подршке, подстиче се развој и успостављање иновативних приступа за пружање социјалних услуга и предлаже се пословна политика која укључује постављање дугорочних циљева и стандарда рада у области социјалне заштите.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови