Професионална обука

Одељење за професионалну обуку успоставља систем сталног професионалног развоја кадрова у области социјалне заштите и континуирано испитује образовне потребе запослених. Уводи систем квалитета у програме стручног усавршавања кроз спровођење процеса акредитације програма обука и креира пакете недостајућих обука, као и програме усмерене на развој општих, посебних и специфичних компетенција пружалаца услуга.

На основу утврђених потреба, сваке године сачињава се предлог Програма стручног усавршавања са планом приоритетних програма обуке.

Као посебан сегмент у оквиру професионалне обуке реализује се процес акредитације, креира и одржава база података акредитованих програма обуке и њихове реализације. Одељење информише стручну јавност кроз издавање каталога акредитованих програма и других публикација, као и организовањем других видова промоција.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови