Организација

Наша визија је друштво засновано на поштовању људских права које тежи пуној укључености свих чланова и у коме сваки грађанин/кa има подједнаке могућности за задовољавање потреба и остваривање потенцијала. Наша мисија је активно учешће у унапређивању система социјалне заштите и пружање стручне подршке свим социјалним актерима у развијању и спровођењу политике социјалне укључености.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови