Контакт

КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА

Марина Симовић Драшковић
в.д. директора
Тел.: 011-36-21-563
Факс:
Е-пошта: zavod@zavodsz.gov.rs

Живорад Гајић
помоћник директора
Тел.: 011-36-21-563
Факс:
Е-пошта: zavod@zavodsz.gov.rs

Ристо Девић
дипл. економ. за финансијско-рачуноводствене послове
Тел.: +381 11 36 21 563
Факс: + 381 11 36 21 569
Е-пошта: rdevic@zavodsz.gov.rs

Милош Ракић
администратор телекомуникационих система
Тел.: +381 11 36 21 563
Факс:
Е-пошта: mrakic@zavodsz.gov.rs

Никола Петровић
Возач
Тел.: + 381 11 36 21 563
Факс:
Е-пошта: npetrovic@zavodsz.gov.rs

Зорана Травица
Лице задужено за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Тел.: +381 11 36 21 563
Факс:
Е-пошта: ztravica@zavodsz.gov.rs

 

ИСТРАЖИВАЊЕ

Мирјана Огњановић
самостални саветник - руководилац Одељења
Тел.: +381 11 36 21 564
Факс:
Е-пошта: mognjanovic@zavodsz.gov.rs

Драгана Владисављевић
самостални саветник
Тел.: +381 11 36 21 564
Факс:
Е-пошта: dvladisavljevic@zavodsz.gov.rs

Бранка Бркић
самостални саветник
Тел.: +381 11 36 21 564
Факс:
Е-пошта: bbrkic@zavodsz.gov.rs

Сања Милорадовић
самостални саветник
Тел.: +381 11 36 21 564
Факс:
Е-пошта: smiloradovic@zavodsz.gov.rs

Јелена Пешић Зарић
самостални саветник
Тел.: +381 11 36 21 564
Факс:
Е-пошта: jpesic@zavodsz.gov.rs

Весна Драгићевић
самостални саветник
Тел.: +381 11 36 21 564
Факс:
Е-пошта: vdragicevic@zavodsz.gov.rs

 

ПРОЦЕНА СТРУЧНОГ РАДА – СУПЕРВИЗИЈА

Сања Кљајић
саветник - руководилац Одељења
Тел.: +381 11 36 21 567
Факс:
Е-пошта: skljajic@zavodsz.gov.rs

Снежана Ронић
саветник
Тел.: +381 11 36 21 567
Факс:
Е-пошта: sronic@zavodsz.gov.rs

Слађана Поткоњак
саветник
Тел.: +381 11 36 21 567
Факс:
Е-пошта: spotkonjak@zavodsz.gov.rs

Љиљана Поповић
саветник
Тел.: +381 11 36 21 567
Факс:
Е-пошта: ljpopovic@zavodsz.gov.rs

Зорана Травица
саветник
Тел.: +381 11 36 21 565
Факс:
Е-пошта: ztravica@zavodsz.gov.rs

Весна Трбовић
саветник
Тел.: +381 11 36 21 567
Факс:
Е-пошта: vtrbovic@zavodsz.gov.rs

Славиша Сорак
саветник
Тел.: +381 11 36 21 567
Факс:
Е-пошта: ssorak@zavodsz.gov.rs

Зорица Мајданџић
саветница
Тел.: +381 11 36 21 565
Факс:
Е-пошта: zmajdandzic@zavodsz.gov.rs

Мирјана Бјелић Филиповић
саветница
Тел.: +381 11 36 21 567
Факс:
Е-пошта: mbjelic@zavodsz.gov.rs

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА

Нада Шарац
саветник - руководилац Одељења
Тел.: +381 11 36 21 568
Факс:
Е-пошта: nsarac@zavodsz.gov.rs

Светлана Живанић
саветник
Тел.: +381 11 36 21 568
Факс:
Е-пошта: szivanic@zavodsz.gov.rs

 

ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ПОДРШКА

Славица Милојевић
саветник - руководилац Одељења
Тел.: +381 11 36 21 565
Факс:
Е-пошта: smilojevic@zavodsz.gov.rs

Гордана Ковић
саветник
Тел.: +381 11 36 21 565
Факс:
Е-пошта: gkovic@zavodsz.gov.rs

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови