Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите

  субота, 16. новембар 2019. - недеља, 17. новембар 2019.

Место догађаја:

Нови Сад

Аутор/и:

Татјана Лазор и Ивана Копривица

НАЗИВ ПРОГРАМА
Интерни мониторинг и евалуација услуга у систему социјалне заштите

АУТОРКЕ ПРОГРАМА
Татјана Лазор и Ивана Копривица

КОНТАКТ ОСОБА
Татјана Лазор, Бул Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
tatjana.lazor@pzsz.info , 063-504-276, 021/425-867, 425-854

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке:
Упознавање учесника/ца са знањима и вештинама руковођења, у складу са савременим теоријама и праксом менаџмента, и њихово оспособљавање за самосталну примену мониторинга и евалуације у свакодневном раду.
Специфични циљеви програма обуке:
1.
Продубити знања о појму и значају мониторинга и евалуације
2.
Усавршити вештине и методе мониторинга и евалуације како би их користили у будућем раду
3.
Развити интерни план мониторинга и евалуације услуге
4.
Схватити значај примене, интерпретације и извештавања о налазима евалуације

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обуке састоји се од следећих целина:

Увод

Појам мониторинга и евалуације

Планирање евалуације

Кораци у самопроцени

Схема услуге

Индикатори

Технике мониторинга и евалуације

Матрица плана мониторинга и евалуације

Документација о мониторингу и евалуацији

Извештавање о мониторингу и евалуацији

 

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови