Састанак Одбора за акредитацију - новембар 2023.

  понедељак, 6. новембар 2023.

У Републичком заводу за социјалну заштиту 1. новембра 2023. године  је одржана седница Одбора за акредитацију. На седници су разматране пријаве нових програма за акредитацију,  као и захтеви за обнову акредитације. За акредитацију је предложено шест програма који испуњавају стандарде за акредитацију и доприносе унапређењу компетенција стручних радника и сарадника у систему социјалне заштите. Један програм није испунио прописане стандарде и  предложено је одбијање његове акредитације. Када је реч о обнови акредитације, она је предложена за 16 програма. Тренутно, у Бази акредитованих програма постоји 251 програм који има статус активног програма.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови