Пилотирање обуке за психосоцијалну подршку мигрантима

  понедељак, 24. јун 2019.

У оквиру пројекта „Унапређење социјалне заштите миграната у рањивом положају у Србији'' Републички завод је креирао програм обуке „Унапређење квалитета пружања услуга психосоцијалне подршке (ПСС) у раду са мигрантском популацијом у Србији“. Програм обухвата садржаје везане за актуелни мигрантски контекст, управљање културним разликама, психосоцијалну подршку, улогу система социјалне заштите и специфичности стручног поступка и мапирање и процену ресурса у заједници.

Пројекат спроводи Међународна организација за миграције (ИОМ) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичким заводом за социјалну заштиту .

Прва, пилот реализација овог програма одржана је у периоду од 12. до 15. јуна 2019. године у Шапцу. Осим основног програма у трајању од 18 часова, реализован је и тренинг за тренере, који је обухватио 14 часова. На обуци и тренингу за тренере је било 15 полазница, које су селекцијом одабране из групе од укупно 27 кандидата који су се јавили на конкурс за ТоТ.

У наредном периоду Републички завод би требало да креира још један модул програма, усмерен на унапређење компетенција за рад са посебно рањивим групама у оквиру мигрантске популације, као и да програм припреми и преда на акредитацију.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови