Нова апликација за Базу акредитованих програма обуке

  четвртак, 7. децембар 2023.

Републички завод за социјалну заштиту континуирано ради на унапређењу Базе акредитованих програма, коју води од 2008. године. Унос података у актуелну Базу врши се појединачно по целинама или сегметнима из којих се она састоји, што процес уноса чини спорим. У великом броју случајева дате целине нису повезане на одговарајући начин, што онемогућава преглед података или њихово укрштање

Ради боље интеракције између  података које База садржи и  великог броја заинтересованих корисника, било је неопходно унапредити њен изглед, прегледност и доступност. У том циљу креирана је нова софтверска апликација, која омогућава већу ефикасност уноса и већу доступност и могућност укрштања података. Такође, оно што је посебно важно ова апликација учесницима обука омогућава да самостално преузму сертификат о похађању неког од акредитованих програма обуке.

Ради тестирања функционалности нове апликације, Републички завод је у децембру ове године започео њено тромесечно пилотирање. Први корак се односио на  инструктажу за примену нове апликације коју је одржао Небојша Шушић, спољни сарадник Републичког завода и креатор нове апликације. Позив за ову инструктажу је добило 30  аутора/ауторки  акредитованих програма који актуелно имају највећи број реализација. Инструктажа је одржана онлајн, 5. децембра 2023. године.

У наредном периоду обучени аутори/ауторке ће уносити податке о својом програмима у нову апликацију, а Републички завод ће и даље евиденције водити у постојећој апликацији.

Након првог круга тестирања нове апликације, на сајту Републичког завода ће бити доступно упутство за коришћење нове апликације и видео инструктажа за све актере, тако да ће се сви аутори/ауторке укључити у процес  пилотирања.

Уколико пилотирање нове апликације омогући бржи унос података, њихову бољу доступност и прегледност стара База ће се ставити ван функције и прећи ће се на рад у новој апликацији.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови