Контрола квалитета реализације програма обуке

  понедељак, 1. јул 2024.

У понедељак, 24. јуна 2024. године  сараднице Одељења за професионалну обуку Републичког завода за социјалну заштиту су обавиле још једну контролу квалитета реализације програма. Реч је о акредитованом програму „ Основни програм обуке за персоналног/радног асистента за особе са инвалидитетом“. Програм је реализовао тренерски пар Ивана Гвозденовић и Јован Младеновић у простору Центра за самостални живот особа са инвалидитетом у Београду. Обуку је похађало осам учесника/ца, који се припремају за пружање услуге персоналне асистенције.

Тематска целина која је била предмет праћења, обухватила је садржаје везане за одлике особа са инвалидитетом, као веома хетерогене циљне групе која обухвата различите врсте оштећења. Такође, анализиран је језик инвалидности, модели инвалидности, као и проблематика везана за директну и индиректну дискриминацију особа са инвалидитетом. Богато искуство реализатора програма и илустрација изнетих информација примерима из праксе помогли су да учесници/це добију јасну слику о томе шта одликује филозофију самосталног живота особа са инвалидитетом и коме је намењена услуга персоналне асистенције.

Контрола квалитета реализације програма је осим опсервације обухватила и  разговор са тренерима и учесницима, као и попуњавање наменски креираног упитника од стране свих учесника/ца обуке. Прикупљени подаци ће бити обрађени и на основу њих ће бити написан извештај о квалитету реализације овог програма са препорукама за унапређење.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови