РОД – Модел процене потреба деце са сметњама у развоју и њихових породица

  понедељак, 17. октобар 2011.

Аутори: Проф. др Сулејман Хрњица, Проф. др Марија Митић, Бранислава Пипер, Бранка Радојевић, Проф. др Вера Рајовић, Маида Стефановић, Лела Вељковић, Проф. др Невенка Жегарац и Милица Жупунски-Радовић

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2011.

Кључни појмови: деца са сметњама у развоју, подршка породици, процена потреба деце

Ово издање представља користан алат наменски конструисан за подршку деци са сметњама у развоју и њиховим породицама. Стручни радници/практичари на једном месту имају модел процене РОД (родитељи/окружење/деца) и припадајуће батерије инструмената развијеног методолошког приступа у процени и креирању подршке, као и јасно разрађена упутства и индикаторе за процењивање. Истовремено, овај материјал омогућује развој и стално унапређивање неопходних компетенција процењивача.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови