Приручник за обуку волонтера за рад са децом и младима са сметњама у развоју

  недеља, 10. март 2013.

Аутор(и): Тим Републичког завода за социјалну заштиту

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2013

Кључни појмови: волонтерски рад, деца и млади са сметњама у развој, услуге социјалне заштите

У овом приручнику највећа пажња посвећена је припреми, односно обуци волонтера за рад са децом и младима са инвалидитетом. Основни циљ приручника је да практичарима понуди полазне концептуалне основе и методичке оквире организовања обуке за волонтере, које сваки пружалац услуге за децу и младе са инвалидитетом може обогатити у складу са сопственим специфичностима и ресурсима који му стоје на располагању. Публикација је заснована на „Обуци за рад волонтера са децом и младима са сметњама у развоју“, креираној и пилотираној са сарадницима дневних боравака који имају или планирају волонтерски ангажман.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови