Оперативно планирање у центрима за социјални рад

  недеља, 14. фебруар 2010.

Аутори: Невенка Жегарац, Мирослав Бркић. Тамара Џамоња Игњатовић

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2010.

Кључни појмови: центар за социјални рад, планирање активности, оперативно планирање

Садржајно и технички савремено, инструктивно решена, ова публикација дефинише теоријска полазишта и приказује искуствена, практична решења у процесу планирања активности центара за социјални рад. Може бити коришћена као својеврстан водич стручним радницима у систему социјалне заштите у избору и примени метода, техника и поступака доношења годишњег оперативног плана, имајући у фокусу и различите потребе и различите могућности центара за социјални рад у нашој земљи.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови