Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима

  недеља, 14. мај 2017.
Смернице за стручне раднике центара за социјални рад

Смернице за стручне раднике центара за социјални рад

Аутори: Вера Софреновић, Љубинка Марковић, Милена Вукашиновић, Љиљана Ђорђевић, Живорад Гајић, Сњежана Јовић, Светлана Живанић, Ива Бранковић, Нада Шарац

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2017

Кључни појмови: деца и млади у сукобу са законом, старатељство, малолетни починиоци кривичних дела

Преузмите

Смернице за израду налаза и мишљења органа стратељства у кривичном поступку према малолетницима намењене су првенствено водитељима случаја у центрима за социјални рад. Циљ смерница је да стручним радницима послуже као нека врста подсетника и путоказа у процесу израде налаза и формирања стручног мишљења за потребе вођења кривичног поступка према малолетнику. Оне представљају сет практичних упутстава за рад чијом се применом обезбеђује да представници правосудних органа добију све информације о малолетнику које су значајне за процес доношења коначних одлука, уз истовремено уважавање и вођење рачуна о поштовању принципа најбољег интереса детета.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови