Водич локалним самоуправама

  понедељак, 10. јун 2013.
Смернице за успостављање и развој услуга у заједници

Смернице за успостављање и развој услуга у заједници

Аутори: Тим Републичког завода за социјалну заштиту

Издавач: Републички завод за социјалну заштиту

Година: 2013

Кључни појмови: услуге социјалне заштите, локална самоуправа

Актуелни систем социјалне заштите мотивише локалне самоуправе да развију читав низ услуга различитог нивоа и интензитета које омогућавају задовољавање потреба угрожених и група у ризику, њихово активно учешће у друштвеним активностима заједнице и доприносе афирмисању друштвених вредности. Ангажовање јединица локалне самоуправе при обезбеђивању услуга захтева значајне капацитете. Стога, овај водич превасходно представља вид стручне подршке службеницима у општинским и градским службама задуженим за социјалну заштиту. Текст може бити користан и запосленима у центрима за социјални рад као незаобилазној карици у систему, као и пружаоцима услуга социјалне заштите при успостављању ових сервиса у локалној заједници.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови