Саопштење Републичког завода за социјалну заштиту

  уторак, 12. март 2024.

Поштовани грађани и грађанке,

Републички завод за социјалну заштиту има мандат да  информише стручну и ширу јавност о спровођењу социјалне заштите, и сматра за потребним да се обрати широј јавности и заузме у одбрани стручности, професионалности и рада центара за социјални рад.

Сматрамо да је обавеза и дужност Завода да апелује на читаву јавност да се уздрже од доношења закључака и коментара када год постоје предмети у раду, односно постоје корисници на евиденцији центара за социјални рад, предмети који су веома осетљиви и садрже податке који су законом заштићени од јавне дисеминације, а где се доносе одлуке о веома важним питањима, као што су надзор над вршењем родитељског права или питање занемаривања деце од стране родитеља. У  таквим случајевима свака несмотрена радња као што су: приказивање емисија како на ТВ каналима, тако и на разним друштвеним мрежама, YouTube каналима и осталим платформама, у којима се најчешће износе непотпуне информације и неосноване инсинуације, може да доведе до узбуњивања грађана и грађанки Републике Србије. На тај начин изазива се сумња и неповерење у рад центара за социјални рад и врши се притисак на јавност,  а да се при томе занемарује струка и професионалност.

Последњи у низу немилих догађаја је пример који се дешава у центру за социјални рад Града Новог Сада. У циљу заштите личности и интегритета мал. деце за коју се актуелно воде поступци породично правне заштите, пред тим органом и пред другим надлежним институцијама, Завод указује на обавезе поступања органа старатељства, како би и јавност упознао са стручним процедурама у центру.

Наиме, напори које стручни радници центара за социјални рад улажу у процени, планирању, примени превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права су механизми заштите деце у којима су родитељи активни учесници. У поступцима које реализује центар за социјални рад у заштити деце од насиља и занемаривања постоји јасна процедура:

  • процене индикатора ризика и угрожености права и потреба деце на безбедно и сигурно окружење, на развој, здравље, образовање, емоционалну стабилност, идентитет, социјални развој, вођство и границе
  • план за породицу и дете који се ради у сарадњи са децом и родитељима или старатељима који подразумева заједнички циљ, исходе и активности које ће довести до стварања безбедног и сигурног окружења и родитељских компетенција које омогућавају задовољавање потреба деце.
  • укључивање других особа које пружају подршку родитељима и деци је могуће ако учествују у заједничком планирању и ако су препознати од деце као особе од поверења
  • праћење реализације плана омогућава континуирану евалуацију планираних активности и промену истих ако не доводе до жељеног стања.

Процена стручних радника да је неопходно измештање деце из породице ради заштите њиховог здравља, безбедности и развоја је деликатан и захтеван процес и мора бити добро чињенично заснован, а примењује се као последња и нужна мера заштите и НИКАД из разлога сиромаштва породице. 

Такође, од посебног је значаја да се центар за социјални рад  у свим фазама стручног поступка, од првог упознавања породице до креирања конкретних стручних поступака и мера, родитеље виде као сараднике и активне учеснике у изналажењу начина да се за децу остваре најбољи услови за њихов правилан раст и развој, односно центар и родитељи јесу и морају да буду на истом задатку који је од непроцењиве важности за дете.

Тек у ситуацијама у којима родитељи занемарују своје родитељске дужности и не доприносе добробити деце, центар предузима одређене мере које могу резултирати и измештањем деце у другу средину, најчешће хранитељску породицу.

Након свега напред наведеног, Републички завод за социјалну заштиту истиче да овим обавештењем нису појашњени сви поступци и надлежности органа старатељства, али ће настојати да и даље информише јавност на правилан начин и трудиће се да јавно подржи рад колега у систему социјалне заштите који часно и савесно обављају свој посао.

 

Колектив Републичког завода за

социјалну заштиту

 

 

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови