Обука нове групе супервизора

  уторак, 14. новембар 2023.

У периоду од 13. до 17. новембра 2023. године реализује се акредитовани програм „Обука за супервизоре у центрима за социјални рад“.

Обуку похађа 17 учесника, водитеља случаја из  центара за социјални рад:  Чачак, Косовска Митровица, Лозница, Мало Црниће, Шабац, Смедерево, Уб, Жабари, као и из Градског центра за социјални рад у Београду (одељења: Гроцка, Нови Београд, Обреновац, Чукарица и Сурчин).

Циљ програма обуке је усмерен на упoзнaвaњe учесника са савременим приступима у примени супервизије у систему социјалне заштите и развијање општих и посебних компетенција супервизора неопходних за планирање, реализацију и праћење процеса супервизије у центрима за социјални рад.

До сада су реализоване 43 обуке за супервизоре у центрима за социјални рад, које је са успехом завршило 640 учесника. У складу са програмом рада, Републички завод за социјалну заштиту наставља са реализацијом планираних обука.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови