Нова група обучених супервизора

  петак, 2. децембар 2022.

У периоду од 21. до 25. новембра 2022. године је реализован акредитовани програм „Програм основне обуке за супервизоре у центрима за социјални рад“.  Програм траје пет дана  и обухвата 40 сати обуке. На обуци је било 16  стручних радника/ца из центара за социјални рад из  Београда, Малог Црнића, Штрпца, Ражња, Јагодине, Ниша и Гаџиног Хана. На обуци су били и стручни радници из Центра за породични смештај и усвојење, Установе за децу и младе „Сремчица“ и Републичког завода за социјалну заштиту.

Полазећи од савремених тенденција у образовању, овај програм обуке се ослања на потребе произашле из стручне праксе и захтева конкретног радног места и фокусиран је на припрему стручних радника за планирање, реализацију и евалуацију супервизијског процеса.

Сви учесници/це су истакли да су током ове обуке стекли нова и допунили постојећа знања, да им је она помогла да редефинишу своје досадашње искуство и стекну увид у знања и вештине које им недостају.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови