Комуникација и интерперсоналне вештине помагача

  четвртак, 30. мај 2024.

У сарадњи са Удружењем приватних установа социјалне заштите, Републички завод за социјалну заштиту организовао је радионицу „Комуникација и интерперсоналне вештине – предуслов успешног рада“, која је  одржана 28. маја 2024. године у просторијама Завода.

Радионица је одржана применом интерактивних метода уз активно учешће свих учесника и динамичну атмосферу. Групу је чинило  18 полазника из различитих установа и градова: Прихватилиште за децу Београд, ОШ „12. септембар“ Неготин, Дом за стара лица „ Најмилији“ Земун, Дом за стара лица“ Моја кућа“ Београд,  Дома за стара лица „ Паша“ , Дом за одрасле и старије „ Звездара луx“, Удружење „ На пола пута „ Панчево, „ Сензоријум“ Београд,  Клиника за психијатријске болести „ Др Лаза Лазаревић“ , Центар за социјални рад ( Крагујевац, Лозница, Љубовија, Нови Сад), Удружење приватних установа социјалне заштите и Републички завод за

Вештине комуникације, преговарања, ставови према различитостима, вештине решавања конфликата, вештине постављања питања и доношења одлука и друге социјалне вештине су од изузетног значаја и за свакодневни живот, а неопходне за рад са људима. Стога процењујемо да је од користи  да ове вештине стално унапређујемо и тиме јачамо своју професионалну и личну комуникацију, унапређујући на тај начин и квалитет свог стручног рада.

Радионицу су реализовале саветнице из Републичког завода за социјалну заштиту: Славица Милојевић, Зорица Мајданџић и Марина Коцић.

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови