Извештај о злоупотреби дечијег рада за 2023. годину

  петак, 10. мај 2024.

Подаци из извештаја центара за социјални рад указују да је у односу на прошлу годину дошло до пораста идентификоване појаве злоупотребе дечијег рада, чему су сигурно допринеле обуке свих супервизора у Србији и мало повећана видљивост у медијима, али и даље се може закључити да је ово број деце који не одсликава стварну распрострањеност појаве злоупотребе дечијег рада.

Већина деце живи у породицама које су корисници неких социјалних новчаних давања (новчана социјална помоћ, једнократна новчана давања, дечији додатак) што јасно указује да се ради о веома сиромашним породицама.

И у овом извештајном периоду центри за социјални рад у највећој мери међу децом жртвама злоупотребе њиховог рада препознају рад на улици (посебно прошњу).

И даље нема идентификоване деце за рад у области пољопривреде и сточарства, а потпуно је јасно да деца раде у овим делатностима, посебно у области руковања опасним машинама, уз опасности које носи изложеност различитим хемијским штетностима (пестициди), али овај рад остаје и даље ван радара оних који би могли предузети неке кораке у заштити деце.

Преузмите извештај

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови