Извештај о злоупотреби дечијег рада за 2022.

  уторак, 28. фебруар 2023.

Идентификованих 16 деце није одраз правог стања, те и ови подаци не могу да одсликају стварно стање и потребе деце жртава злоупотребе дечијег рада.

Број идентификоване деце је и даље мали у односу на стварну ситуацију (сам број деце која раде на улици указује да нису препозната у довољној мери као жртве), што указује на потребу унапређења начина идентификације ове деце. Први корак у томе је пријава ове деце институцијама које имају механизам за њихову заштиту. Дакле, шира јавност мора бити упозната на који начин се може овој деци помоћи и које су то институције које им и на који начин могу помоћи.

Преузмите извештај

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови