Стратегије суочавања са стресом

  субота, 3. новембар 2018. - субота, 3. новембар 2018.

Место одржавања
Кањижа
НАЗИВ ПРОГРАМА
Стратегије суочавања са стресом

АУТОРИ ПРОГРАМА
Марина Вукотић
Ивана Копривица

КОНТАКТ ОСОБА
Марина Вукотић
Покрајински завод за социјалну заштиту
Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
marina.vukotic@live.com
064 154 71 53

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма је да се ојачају капацитети запослених да на професионалан
начин одговоре захтевима посла уз очување властитог менталног здравља.

Специфични циљеви програма обуке:

 1. Продубљивање основних знања о изворима професионалног стреса и
  синдрома изгарања
 2. Упознавање учесника са техникама за смањење стреса и превенцију
  изгарања на послу
 3. Подизање нивоа свести о значају неговања здравих стилова живота и
  трагања за начинима за ублажавање ефеката стреса који ће бити по мери
  појединца

 

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови