ЛПД "Корак по корак"

  петак, 31. мај 2019. - недеља, 2. јун 2019.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Бор

НАЗИВ ПРОГРАМА
Лични пратилац детета “Корак по корак“

АУТОРИ ПРОГРАМА
Светлана Славинић
Светлана Главинић
Мирјана Милићевић
Дубравка Ивковић
Дана Малешевић
Игор Ниџовић

КОНТАКТ ОСОБА
Светлана Главинић
Венијамина Маринковића 6, Ивањица
dcsunceivanjica@gmail.com,
тел: 032/662397, 032/661244, 0606623970
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке
Оспособљавање учесника за пружање услуге лични пратилац детета засноване на поставкама социо-инклузивног модела усклађен са минималним стандардима квалитета.
Посебни циљеви:
 Упознавање са сврхом услуге лични пратилац детета, кључним актерима, активностима личног пратиоца и местом ове услуге у систему социјалне заштите и систему образовања
 Стицање знања о основним карактеристикама циљне групе
 Разумевање значаја структуирања времена за децу са сметњама у развој и стицање вештине његовог организовања и израде ритма дана
 Разумевање значаја породичног окружења за децу са сметњама у развоју, као и важности сарадње пружаоца услуге са породицом
 Упознавање са пословима личног пратиоца детета и стицање знања и усвајање вештина потребних за њихово обављање
 Стицање знања и вештина непходних за израду годишњих и оперативних планова рада личног пратиоца детета
 Развијање вештине евидентирања и вођења дневника рада личног пратиоца

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови