Информисање локалне заједнице и унапређење односа с медијима

  понедељак, 18. новембар 2019. - понедељак, 18. новембар 2019.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Центар за социјални рад, Стефана Немање 198, Ниш

НАЗИВ ПРОГРАМА:

Информисање локалне заједнице и унапређење односа с медијима

АУТОРИ ПРОГРАМА:

мр Надежда Сатарић, дипл.соц.радница

Марина Стојадиновић, новинарка

КОНТАКТ ОСОБА:

мр Надежда Сатарић, Amity,

Париске комуне 1/12, Нови Београд,

тел. 011/66-90-122; мобилни тел. 063/8-108-600

имејл: nada@amity-yu.org

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:

Циљ програма обуке је унапређење ефикасности запослених у установама социјалне заштите у обезбеђивању јавности рада установе и о информисању потенцијалних корисника, шире и стручне јавности о услугама које пружају.

Специфични циљеви су:

1.Повећана информисаност стручних радника, стручних сарадника и сарадника у установама социјалне заштите о правном оквиру за обавезу обезбеђивања јавности рада и информисања локалне заједнице, као и начинима и стратегијама како то чинити.

2.Повећана сензибилисаност особља запосленог у установама социјалне заштите у области информисања локалне заједнице и о значају информисања и комуникације са медијима.

3.Развијене и унапређене вештине професионалаца за комуникацију са медијима и информисање локалне заједнице

 

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови