Новчана казна за неизвештавање

  среда, 25. децембар 2019.

Прекршајни суд у Београду је изрекао новчану казну Установи за смештај одраслих и старијих „Вила Кошута“, и директору овог дома као одговорном лицу.

Републички завод за социјалну заштиту је поднео Захтев за покретање прекршајног поступка против две Установе за смештај одраслих и старијих које нису доставиле Годишњи извештај о раду. Поступак за другу Установу још увек је у току.

На основу Закона о званичној статистици Републички завод за социјалну заштиту је дефинисан као одговорни произвођач званичне статистике задужен за прикупљање, израду и објављивање података званичне статистике који се односе на податке о врстама установа и корисницима социјалне заштите. Установе социјалне заштите су дефинисане као извештајне јединице задужене за достављање Годишњег извештаја о раду.

Извештавање о раду установа регулисано је Законом о социјалној заштити, као и Законом о прекршајима. Неиспуњавање ове обавезе повлачи за собом консеквенце које се директно одражавају на функционисање лиценцираног пружаоца услуге.

Преузмите документ…

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови