Супервизијска подршка у онлајн окружењу

  четвртак, 18. фебруар 2021.

Уважавајући специфичне епидемиолошке услове, Републички завод за социјалну заштиту је супервизијске сусрете „уживо“  заменио онлајн сусретима који се одржавају посредством  Zоом платформе.

Нова методологија реализације групних супервизијских састанака такође је усклађена са актуелном ситуацијом и са техничким могућностима за извођење онлајн сусрета. Како су показали досадашњи сусрети, овај вид стручне подршке омогућио је одржавање групне кохезије и пружање међусобне подршке колега, као и идентификацију тешкоћа које су пратиле рад центара за социјални рад у условима пандемије. Уз то, групне супервизијске сесије пружиле су увид у добре праксе коју су изњедрили ванредни услови рада и потреба за креативним осмишљавањем начина решавања уобичајених радних задатака. Једна од значајних добити ових сесија је и сагледавање потреба и заједничко дефинисање  тема  за које је потребно развити одговарајуће едукативне садржаје.

Преузмите извештај

Календар

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови