Супервизијски састанак Чајетина, новембар 2019.

  петак, 8. новембар 2019.

У Чајетини је 1. новембра 2019.године одржан супервизијски састанак на коме су учествовали супервизори и водитељи случаја из центара за социјални рад супервизори и водитељи случаја из центара за социјални рад Чачак,Чајетина, Бајина Башта, Косјерић, Ужице, Пожега, Горњи Милановац, Ивањица и Ариље

Супервизијско питање је везано за тему предузимања мера и активности и доношења одлука у ситуацији насиља у породици, односно насиља од стране емотивног партнера.

Центар за социјални рад има дилему: Да ли наставити рад на случају и које су обавезе ЦСР у вези са даљом заштитом жртве, када жртва не жели више никакве контакте са центром, одселила се и променила место боравка, осигурала подршку и безбедност и жели да све што пре заборави?

Закључак

Током рада на супервизијском састанку, сви чланови групе су били посвећени и креативни у промишљању и проналажењу одговора на супервизијско питање.

Група је посебно истакла проблем недовољне сарадње између система у заштити жртава насиља, која се односи на непоштовање основних одредби Закона о спречавању насиља у размени информација и раду Групе за координацију и сарадњу. У односу на то, групе су имале различита практична искуства која се крећу од одличне сарадње до потпуног изостанка, као што је у овом случају било. Неуједначена пракса их доводи до сталног преиспитивања сопствене надлежности, а често и до преузимања активности и одговорности других система, што додатно оптерећује рад ЦСР. Такође, доношење одлуке о завршетку рада на основу изјаве жртве представља проблем У ЦСР и отворио је разматрање питања: да ли и када ЦСР треба да уважи вољу и одлуку жртве?

Преузмите извештај

Супервизијски извештаји

Прикажи све извештаје >>

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови