Супервизијски састанак Трстеник, децембар 2019.

  петак, 10. јануар 2020.

У Центру за социјални рад у Трстенику одржан је супервизијски састанак 23.12.2019 године, на коме су учествовале дванаест супервизора из пет центара: Трстеника, Крушевца, Краљева, Крагујевца и Параћина.

Супервизијско питање је очекивање да се добију нове идеје за поступање у раду са породицом у којој постоји партнерско насиље и насиље и занемаривање у односу на децу, а све у циљу заштите најбољег интереса мал. деце.

Закључак

Супервизори су уочили значај дефинисања индикатора најбољег интереса за децу и активно промишљање у којим областима су деца угрожена понашањем родитеља и који је ниво ризика;

Време које се посвети у тимској размени супервизора са водитељем случаја на уочавању свих фактора ризика за безбедност, здравље, образовање, емотивну стабилност, понашање деце је кључна у даљем планирању рада и интервенција;

Освестили су да је неопходно урадити правовремено информисање родитеља о последицама њихових пропуста и мерама које ће центар предузети ако се не поштује План активности и након доношења Плана благовремено доношење мера или предузимање интервенција на заштити најбољег интереса деце;

Доношење правних мера и покретање тужби не значи прекид рада са родитељима већ напротив појачан рад са родитељима;

Рад са родитељима на мотивацији за сарадњу је континуиран уз изрицање мера и заштиту деце;

Време потребно за промену понашања родитеља је период који зависи од снага родитеља и дужином трајања нефункционалних образаца понашања;

Издвајање деце из породице је интервенција која може снажно мотивисати родитеље за рад на промени нефункционалних образаца понашања уз редовне контакте са децом;

Партиципација деце у свим фазама рада и сагледавање најбољег интереса деце је процес који уважава садашњи тренутак и има у виду будућност, разматрају се ризици и последице по развој деце као и могућности да потребе деце буду задовољене најбољим решењем које се прати и евалуира;

Супервизори су истакли значај поступног рада на анализи случаја и да име је рад на индикаторима ризика за децу у породици омогућио јасније одређивање смера рада на заштити најбољег интереса деце;

Значај тимске размене и активно укључивање правника у процес доношења мера које ће заштити интерес деце препознат је као неопходан;

Уочили су да дуго времена чекају промену код родитеља без мера породично правне заштите и интервенција , док последице родитељског нефункционалног понашања на децу доводе до поремећаја у развоју и понашању код деце;

Препознато је да знање постаје активно када   повежу теорију са праксом и да им листе индикатора могу бити користан алат у раду као и процедура у раду.

Преузмите извештај

 

Супервизијски извештаји

Прикажи све извештаје >>

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови