Супервизијски састанак са ЦПСУ, Београд, октобар 2019.

  среда, 30. октобар 2019.

Са супервизорима Центра за породични смештај и усвојење одржан је супервизијски састанак 18.октобра 2019. године у Београду.

Супервизијско питање било је: Шта радити када мере и интервенције ЦПСУ не дају очекиване резултате и ЦПСУ процењује да сродничка породица не испуњава услове да се и даље бави хранитељством, а ЦСР ипак одлучи да деца и даље остану у овој породици на породичном смештају?

Неки од завршних ставова групе супервизора из ЦПСУ на крају групне супервизије у остваривању заштите најбољих интереса корисника били су:

  • Изнети случај одражава слабости система социјалне заштите: недовољно јасно дефинисане домене       одговорности, нејасне границе између институција.
  • Поново је актуелизована потреба за разликовањем и одвајањем структуиране подршке сродничким хранитељским породицама од подршке регуларним хранитељима.
  • Такође, намеће се потреба за бављењем питањима сигурности и безбедности, обзиром да се професионалци осећају несигурно и за себе и за своју породицу.
  • Супервизори из ЦПСУ предлажу да РЗСЗ организује подршку кроз округле столове на тему улога, овлашћења, процедура ЦСР и ЦПСУ, са циљем унапређења сарадње, са посебним освртом на враћање фокуса на децу, рад са децом и организовање заштите деце на породичном смештају.

Преузмите извештај

Супервизијски извештаји

Прикажи све извештаје >>

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови