Супервизијски састанак Врњачка Бања, децембар 2019.

  понедељак, 23. децембар 2019.

У Центру за социјални рад у Врњачкој Бањи одржан је супервизијски састанак 09.12.2019. године , на коме су учествовали супервизори из седам центара: Врњачка Бања, Брус, Ћићевац и Варварин, Ћуприја, Кнић, Свилајнац, Велика Плана

Супервизијско питање је везано за тему прекида контакта детета са другим родитељем након развода брака родитеља и које су могућности центра када постоји отуђење детета од другог родитеља?

Закључак

Отуђење детета од другог родитеља и сродника након развода брака родитеља је процес у коме се неразрешен партнерски сукоб преноси на родитељство. Дете је жртва инструментализације и емоционалног злостављања и неопходно је у фокусу имати дете потребе и права детета.

  • Процена родитеља и детета није дијагноза већ процес дефинисања снага и ризика на личном, породичном и социјалном нивоу и неопходно је да са породицом ради један тим ради сагледавање целине, успостављања сарадње и интервенција на ставове који су неприхватљиви са позиције правилног развоја детета..
  • Превентивни рад је неопходан код почетне процене где постоје индикатори прве фазе отуђења детета од другог родитеља и укључивање родитеља у саветодавни рад на обавезујући начин путем правних мера ако родитељи не прихватају услуге саветовања .
  • Усмереност само на процену и интервенције према породици није довољно код сложених проблема. Неопходно је укључивање шире породице и институција као подршке променама које ће омогућити детету да оствари своја права. Породица порекла често има моћ у односу на родитеље и може да дете усмерава негативно у односу на другог родитеља, тако да су потребне интервенције и према члановима шире породице.
  • Информативно саветодавни рад са дететом, родитељима и члановима породице је неопходан у континуитету и усклађеност правних мера у односу на реализоване активности из Плана. Увремењеност правних мера је важна јер зауставља злоупотребу уз саветодавно терапијски рад са члановима породице.

Задатак супервизора је да водитеља подстиче на реално сагледавање ризика, индикатора отуђења, последица и снага које је препознао и да у складу с тим уради: план активности, предложи правне мере ако се активности не реализују, донесе одлуку на нивоу тима које ће детету омогућити остваривање права и заштиту од злоупотребе, оснаживање водитеља пружањем подршке и позитивне повратне информације и отварање различитих перспектива у раду постављањем питања водитељу која омогућавају боље увиде .

Преузмите извештај

Супервизијски извештаји

Прикажи све извештаје >>

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови