Акредитација програма обуке

Поступак акредитације програма обуке спроводи се током читаве године на основу јавног позива. Јавни позив за акредитацију програма обуке може бити општи и тематски. Општи позив за акредитацију програма обуке објављује се без ограничења у погледу теме која чини предметно поље програма обуке. Ако се утврди постојање приоритетне потребе за програмом обуке који за предметно поље има одређену тему, на предлог Републичког завода за социјалну заштиту, расписује се тематски позив за акредитацију.

Детаљније

Акредитацијом се подстиче разноврсност, доступност, упоредивост и конкурентност програма обуке.

Акредитацијом се подстиче разноврсност, доступност, упоредивост и конкурентност програма обуке.

База акредитованих програма обуке

Најаве реализација акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови