Oбука за пружаоца услуге породични сарадник - 2

  четвртак, 30. мај 2019. - петак, 31. мај 2019.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ
Привредна комора, Ваљево

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Oбука за пружаоца услуге породични сарадник

АУТОРИ ПРОГРАМА:
Сњежана Јовић
Сања Милорадовић
Љубиша Јовановић
Мила Јовановић

КОНТАКТ ОСОБА:
Сњежана Јовић
Републички завод за социјалну заштиту
Теразије 34, Београд
sjovic@zavodsz.gov.rs 
064 293 85 95

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:
Општи циљ обуке:
Стицање знања и вештина потребних за пружање услуге породични сарадник

Специфични циљеви:
• Разумевање теоријског оквира за пружање услуге ПС
• Упознавање са сврхом, циљем и корисничком групом услуге
• Упознавање са стручним поступком услуге
• Разумевање области-домена интервенисања сарадника са породицом
• Стицање кључних вештина за пружање услуге породични сарадник: саветовање и мотивационо интервјуисање

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови