Пoступaњe прoфeсиoнaлaцa/ки у рaду сa жeнaмa жртвама сексуалног и других специфичних облика насиља

  уторак, 28. јун 2022. - уторак, 28. јун 2022.

Место догађаја:

Кањижа

Аутор/и:

Андријана Човић, Косана Бекер, Ивана Зелић, Добрила Марковић, Радослава Аралица, Татјана Стојшић Петковић, Марина Симеуновић, Даница Тодоров Јашаревић

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови