Породица и одговорно родитељство

  четвртак, 14. новембар 2019. - понедељак, 18. новембар 2019.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Едукативни центар у Спортском центру Парк, Димитровград

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Породица и одговорно родитељство - Програм обуке за пружање подршке породицама у ризику

АУТОРИ ПРОГРАМА:
Снежана Медић
Зорица Матејић Ђуричић
Драгица Влаовић Васиљевић

КОНТАКТ ОСОБА:
Снежана Медић
Београд, Господар Јевремова бр. 15
profsnezanamedic@gmail.com  Тел. 011 32 82 985

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:
Основни циљ обуке односи се на унапређење професионалних компетенција стручњака на плану бољег разумевања и практичне примене знања из области системског приступа породици, стицање нових увида у функционисање породице, брачног и сиблинг суб-система, усвајање нових концептуализација васпитања и редефинисање концепта одговорног родитељства.
Посебни циљеви програма обуке су:
1. Усвајање нових и интеграција постојећих знања о функциониосању породице, развоју деце и одговорном родитељству
2. Овладавање вештинама примене интервенција у породицу заснованим на коришћењу знања као глобалне интервенишуће снаге која служи као основ и оквир за интеграцију личног искуства и (ре)дефинисање личне-породичне ситуације.

Преузмите резиме

Календар

Најаве

База акредитованих програма обуке

Породични сарадник

Тагови